Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest narzędziem niezbędnym do rozliczania podatku dochodowego. Do jej powadzenia są przede wszystkim zobowiązane różnego typu podmioty gospodarcze rozliczające się na podstawie podatku liniowego bądź też na zasadach ogólnych. Zalicza się do nich bowiem nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą, ale również różnego rodzaju spółki cywilne, jawne i partnerskie, za których założeniem stoją osoby fizyczne. Dodajmy również, iż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w skrócie PKPiR) może objąć również firmy oraz spółki, które w danym roku obrotowym nie osiągnęły przychodu większego niż 2 mln euro w skali roku.

Jeżeli chodzi o kwestie terminu założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to w zasadzie mamy tutaj dwie możliwości. Pierwsza z nich odnosi się do rozpoczęcia przez nas nowej działalności gospodarczej, zaś druga do zmiany formy opodatkowania istniejącego już przedsiębiorstwa. W tym pierwszym przypadku podatkowa księga przychodów i rozchodów musi koniecznie zostać założona wraz z dniem rozpoczynającym działalność naszej firmy, zaś w przypadku drugim – okres prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozpoczyna się z dniem 1 stycznia nowego roku podatkowego. Warto również dodać, iż PKPiR może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Co musi zawierać podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dotyczy pełnej działalności podmiotu gospodarczego pod kątem finansów. Musi ona zatem zawierać wszelkie dane oraz wykaz rachunków dotyczących przychodów firmy, a także jej wydatków, do których zaliczamy między innymi pensje pracowników czy też zakupy firmowe. Cała podatkowa księga przychodów i rozchodów składa się z dość sporej ilości kolumn, gdzie każda z nich zawiera określone dane takie jak na przykład data przychodu bądź wydatku, numery faktur, dane naszych kontrahentów, kwoty pensji pracowników oraz oczywiście całkowitą kwotę przychodu bądź całkowity wydatek, jeżeli chodzi o dokonywane przez nas transakcje. Dodajmy również, iż podatkowa księga przychodów i rozchodów składa się obecnie z 17 odrębnych kolumn.