Aby prawidłowo wypełnić wniosek, musimy go bardzo dokładnie przeczytać. Powinniśmy mieć na uwadze fakt, że wnioski zawierają oświadczenia woli z zobowiązaniem do dokonania otwarcia rachunku bankowego lub objęcia kredytu ubezpieczeniem. Takich rzeczy nie można przeoczyć. 

Formularze różnią się nieco od siebie w zależności od banku, w którym staramy się o kredyt. Większość z nich zawiera jednak kilka głównych punktów, w których zawarte są pytania o informacje dotyczące:
• kredytobiorcy – między innymi rodzaj prowadzonej działalności, zaciągnięte już kredyty,
• spłaty kredytu – preferowana wysokość i terminy spłat,
• zabezpieczeń kredytu – weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji.
Przy wypełnianiu wniosku ważne jest jak najdokładniejsze wypełnienie wszystkich rubryk. Pamiętajmy, że pracownik banku będzie opierał się głównie na dostarczonym dokumencie, nie mając możliwości dopytania nas o szczegóły. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak wypełnić niektóre punkty, zapytajmy doradcę.

Najczęściej popełniane błędy

Uczmy się na błędach innych. Najczęściej pojawiające się we wnioskach niedopatrzenia to:
• brak załączników – może być podstawą odmowy udzielenia kredytu, a przynajmniej wydłuży czas decyzji banku. Bank wymaga zazwyczaj zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek, zaświadczenia z US o niezaleganiu z płatnością podatków, sprawozdanie finansowe za ostatni rok lub dwa lata, deklaracja PIT, CIT za ostatnie dwa lata. Pamiętajmy, że im większa jest wnioskowana kwota, tym więcej wymaganych dokumentów, a uzyskanie zaświadczeń od urzędów trwa około 2 tygodni;
• brak podpisu – bardzo częsty problem. Zdarza się, że wniosek jest podpisany przez jedną osobę, a powinien być przez dwie lub niepodpisany w ogóle. W oczach osoby oceniającej wniosek możemy być uznani, niestety, za osoby roztargnione i nierzetelne.
• pułapka kredytu walutowego – niedopatrzenia dotyczące kredytu zaciąganego w obcej walucie. Ryzyko związane z tak zwanym spread’em walutowym wymaga odpowiednich punktów w umowie, na przykład zapisu, że raty kredytu mogą być spłacane bezpośrednio w walucie kredytu;
• problem zabezpieczenia – wynika często z nieznajomości konsekwencji podpisania dokumentów o zabezpieczeniu. Jeśli podpisaliśmy przewłaszczenie na zabezpieczenie, a przedmiotem umowy jest na przykład maszyna z naszej firmy, to musimy wiedzieć, że nie można nam jej sprzedać, wydzierżawić, ani zastawić.
Na wypełnienia wniosku kredytowego musimy poświęcić dostatecznie dużo czasu. Czasem drobne niedopatrzenie może zniweczyć nasze starania, dlatego nigdy nie decydujmy się na takie działania w pośpiechu.