deklaracje podatkowe
Każdy obywatel wykazujący przychody jest zobowiązany co roku złożyć odpowiednią deklarację podatkową do swojego Urzędu Skarbowego. Choć dziś istnieje wiele darmowych programów pomocnych w wypełnianiu tych skomplikowanych druków, nadal wiele z nich trafia do Urzędu z błędami. Co nam za to grozi? Kto jest za takie błędy odpowiedzialny? Błąd w deklaracji – co może się zdarzyć? Błędy w deklaracjach podatkowych mogą mieć różny charakter. Jedną z najgorszych pomyłek może być niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie...więcej
księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest narzędziem niezbędnym do rozliczania podatku dochodowego. Do jej powadzenia są przede wszystkim zobowiązane różnego typu podmioty gospodarcze rozliczające się na podstawie podatku liniowego bądź też na zasadach ogólnych. Zalicza się do nich bowiem nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą, ale również różnego rodzaju spółki cywilne, jawne i partnerskie, za których założeniem stoją osoby fizyczne. Dodajmy również, iż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w skrócie PKPiR) może objąć również firmy...więcej
wniosek kredytowy
Aby prawidłowo wypełnić wniosek, musimy go bardzo dokładnie przeczytać. Powinniśmy mieć na uwadze fakt, że wnioski zawierają oświadczenia woli z zobowiązaniem do dokonania otwarcia rachunku bankowego lub objęcia kredytu ubezpieczeniem. Takich rzeczy nie można przeoczyć.  Formularze różnią się nieco od siebie w zależności od banku, w którym staramy się o kredyt. Większość z nich zawiera jednak kilka głównych punktów, w których zawarte są pytania o informacje dotyczące:• kredytobiorcy – między innymi rodzaj prowadzonej działalności, zaciągnięte...więcej
prowadzenie pełnej księgowości
Księgowość może być prowadzona w dwóch formach: uproszczonej i pełnej. To, jaką księgowość musi prowadzić dany przedsiębiorca zależy, od formy prawnej jego działalności gospodarczej oraz od rocznego przychodu. Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, cywilnych oraz partnerskich, pod warunkiem, że ich przychód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki: komandytowe,komandytowo-akcyjne,z ograniczoną odpowiedzialnością,akcyjne. Dodatkowo, pełną księgowość...więcej