Każdy obywatel wykazujący przychody jest zobowiązany co roku złożyć odpowiednią deklarację podatkową do swojego Urzędu Skarbowego. Choć dziś istnieje wiele darmowych programów pomocnych w wypełnianiu tych skomplikowanych druków, nadal wiele z nich trafia do Urzędu z błędami. Co nam za to grozi? Kto jest za takie błędy odpowiedzialny?

Błąd w deklaracji – co może się zdarzyć?

Błędy w deklaracjach podatkowych mogą mieć różny charakter. Jedną z najgorszych pomyłek może być niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie – jednoznaczne z tym błędem jest także złożenie deklaracji na niewłaściwym druku (np. PIT 36 zamiast PIT 37). W takiej sytuacji musimy skorzystać z tak zwanej samodenuncjacji, czyli poinformować Urząd Skarbowy, że to my zawiniliśmy w tej kwestii i zastosować tzw. czynny żal. Jeśli jednak złożymy deklarację w terminie i na prawidłowym druku, może się okazać, że po czasie wykryjemy w niej błąd, na przykład brak pewnych danych, błędne obliczenie kwoty podatku czy niedołączenie ważnych załączników. Gdy tylko wykryjemy pomyłkę, powinniśmy jak najszybciej złożyć korektę naszej deklaracji – należy wówczas także niezwłocznie uiścić wszelkie opłaty wynikające z naszego błędu.

Kary przewidziane za błędy w zeznaniu

Nie wszystkie pomyłki muszą zakończyć się nałożeniem kary na podatnika. Urzędy Skarbowe każdego roku spotykają się z nieumyślnymi błędami – pomyłką w numerze PESEL czy braku podpisu podatnika. Są one jednak traktowane najczęściej dość pobłażliwie. Jednak poważniejsze pomyłki mogą już zostać uznane za nasze umyślne działanie na koszt skarbu państwa – może to być na przykład błędne odliczanie wydatków na Internet czy rozkładanie wspólnego podatku małżonków na dwa. Tego typu wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe wiążą się z nałożeniem kary, która nieraz bywa dotkliwa. Zwykle grozi nam za to grzywna (nawet do kilkuset tysięcy złotych), ale w przypadku nadużyć na dużą skalę możemy trafić do więzienia. Aby uniknąć tego typu problemów, warto skorzystać z pomocy doświadczonego Biura Rachunkowego, które przygotuje za nas deklarację podatkową lub dokona dla nas jej weryfikacji. Nie jest to duży koszt, a jak widać – może uchronić nas przed ogromnymi problemami.